College of Technology Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship) (Các mục khác(Those who have completed secondary school (11 years or longer curriculum starting at elementary school) or prospect))) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

College of Technology Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Sc...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > College of Technology Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship)

College of Technology Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 27 tháng 12 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT)
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Embassy Recommendation (Application through Japanese embassies)
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Các mục khác(Those who have completed secondary school (11 years or longer curriculum starting at elementary school) or prospect))
Chỉ định về trường học While candidates may express their preferences for specific schools of study, the final decision will be made by MEXT.
Giới hạn tuổi tác 17 or over, less than 22
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Information, Communication and Network Engineering, Materials Engineering, Architecture and Civil Engineering, Maritime Engineering, Other Fields
Số tiền học bổng (Yên) 117,000 yen for a month (Additional stipend for designated area)
Khoản được cấp khác Transportation: One round-trip ticket. Tuition: Exemption of examination, entrance and tuition fee. Accommodation is provided. Japanese Language Training for 1 year.
Thời gian được cấp (năm) 4 years (4.5 years: Marine Engineering)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 50名程度 (about 50)
Thời gian tuyển mộ March (The period will differ by country and region)
Thời hạn tuyển mộ Tháng 3

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học