Teacher Training Student (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship) (Các mục khác(University or teacher training college graduates who have over 5 years of experience as (1) teachers in active service of primary or secondary schools, or (2) teachers on teacher training service, or (3) staffs of educational administration service)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Teacher Training Student (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholars...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Teacher Training Student (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship)

Teacher Training Student (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 25 tháng 08 năm 2016

Tổ chức cấp học bổng Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT)
Năm được cấp học bổng 2016-2017
Phương pháp đăng ký dự tuyển Embassy Recommendation (Application through Japanese embassies)
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Các mục khác(University or teacher training college graduates who have over 5 years of experience as (1) teachers in active service of primary or secondary schools, or (2) teachers on teacher training service, or (3) staffs of educational administration service)
Chỉ định về trường học While candidates may express their preferences for specific schools of study, the final decision will be made by MEXT.
Giới hạn tuổi tác Less than 35
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get other scholarship
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Fields of Study: Education
Số tiền học bổng (Yên) Non-degree students: 143,000 yen for a month, Master's course: 144,000 yen for a month, Doctoral course: 145,000 yen (Additional stipend for designated area)
Khoản được cấp khác Transportation: One round-trip ticket. Tuition: Exemption of examination, entrance and tuition fee. Accommodation is provided. Japanese Language Training for 6 months (those with sufficient Japanese ability are exempted)
Thời gian được cấp (năm) Up to 1.5 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 100
Thời gian tuyển mộ January to Friday (The period will differ by country and region)
Thời hạn tuyển mộ Tháng 2

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học