Research Students (Graduate School Students & Research Students) (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship) (Các mục khác(University or college graduates (or prospect). Those who have academic ability equal to that of a university graduate.)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Research Students (Graduate School Students & Research Students) (Japanes...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Research Students (Graduate School Students & Research Students) (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship)

Research Students (Graduate School Students & Research Students) (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 11 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT)
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Embassy Recommendation (Application through Japanese embassies) and Application through Japanese Universities
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản / Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Các mục khác(University or college graduates (or prospect). Those who have academic ability equal to that of a university graduate.)
Giới hạn tuổi tác Less than 35
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Fields of Study: Applicant should apply for the field of study he/she studied at the previous university or any related field.
Số tiền học bổng (Yên) Non-degree students: 143,000 yen for a month, Master's course: 144,000 yen for a month, Doctoral course: 145,000 yen for a month (Additional stipend for designated area)
Khoản được cấp khác Transportation: One round-trip ticket. Tuition: Exemption of examination, entrance and tuition fee. Accommodation is provided. Japanese Language Training for 6 months (those with sufficient Japanese ability are exempted)
Thời gian được cấp (năm) Research Students : Up to 2 years  Graduate School Students : A period to complete regular course (standard course term). (Plus a 6-month Japanese language training period for Grantee who needs such training)

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học