Young Leader's Program (YLP) Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship) (Các mục khác(University or College graduates who have practical work experience. Young public administrators, etc who are expected to play active role in Asia and other countries.)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Young Leader's Program (YLP) Students (Japanese Government (Monbukag...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Young Leader's Program (YLP) Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship)

Young Leader's Program (YLP) Students (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 11 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT)
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển The recruiment will be conducted through the embassies of Japan in target countries upon the recommendation of recommending authorities.
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Các mục khác(University or College graduates who have practical work experience. Young public administrators, etc who are expected to play active role in Asia and other countries.)
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Fields of Study: (1) School of Government (2) Business (3) Law (4) Local Governance (5) Medical Administration
Age: (1) (3) (4) (5) less than 40 as a principle
(2) less than 35 as a principle
Số tiền học bổng (Yên) 242,000 yen for a month
Khoản được cấp khác Transportation: One round-trip ticket. Tuition: Exemption of examination, entrance and tuition fee. Accommodation is provided.
Thời gian được cấp (năm) 1 year

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học