International Students Scholarship Program (Hamada International Association) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

International Students Scholarship Program (Hamada International Association)...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > International Students Scholarship Program (Hamada International Association)

International Students Scholarship Program (Hamada International Association)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 17 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Hamada International Association
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Shimane
Chỉ định về khu vực trường học Shimane Prefecture
Chỉ định về trường học The University of Shimane
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 50,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year (April to March)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 3
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 3/3
Thời gian tuyển mộ 島根県立大学が設定

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học