Hachioji City Foreign Student Scholarship (Trường cao đẳng, Khoa tiếng Nhật, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Hachioji City Foreign Student Scholarship (Trường cao đẳng, Khoa tiếng Nhật, ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Hachioji City Foreign Student Scholarship

Hachioji City Foreign Student Scholarship

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 01 tháng 09 năm 2015

Tổ chức cấp học bổng Hachioji City
Mã bưu điện 192-8501
Địa chỉ 3-24-1 Motohongou-cho, Hachiouji-shi, Tokyo
Địa chỉ liên hệ Multicultural Society Promotion Section, Resident Activities Promotion Division, Hachioji City Office
Điện thoại 042-620-7437
Fax 042-626-0253
Địa chỉ E-mail b051400@city.hachioji.tokyo.jp
Năm được cấp học bổng 2015-2016
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường cao đẳng, Khoa tiếng Nhật, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Tokyo
Chỉ định về khu vực trường học Hachioji city, Tokyo.
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 10,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 70
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 70/133
Thời gian tuyển mộ June
Thời hạn tuyển mộ Tháng 6

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.