SHIZUGIN Asia Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

SHIZUGIN Asia Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship) (Khoa, Thạc sỹ, ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > SHIZUGIN Asia Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

SHIZUGIN Asia Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 29 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Shizuoka
Chỉ định về khu vực trường học Shizuoka Prefecture
Chỉ định về trường học Designated schools in Shizuoka Prefecture (Contact the school)
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 to 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 8程度 (about 8)
Thời gian tuyển mộ Around November
Thời hạn tuyển mộ Tháng 11

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học