Education for Sustainable Energy Development [ESED] (Global Sustainable Electricity Partnership) (Thạc sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Education for Sustainable Energy Development [ESED] (Global Sustainable Elect...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Education for Sustainable Energy Development [ESED] (Global Sustainable Electricity Partnership)

Education for Sustainable Energy Development [ESED] (Global Sustainable Electricity Partnership)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Global Sustainable Electricity Partnership
Địa chỉ 505 de Maisonneuve Blvd. West, Labby Montrial (Qubec), Canada H3A 3C2
Điện thoại +1-514-392-8876
Fax +1-514-392-8900
Địa chỉ E-mail generalsecretariat@hydro.qc.ca
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản / Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ
Quốc tịch DAC List of ODA Recipients
Tư cách lưu trú College Student
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Major: Fields directly related to sustainable energy development
Số tiền học bổng (Yên) 2,620,000 yen for a year (US$ 23,000 for a year)
Thời gian được cấp (năm) Up to 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 10
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 8/1,323
Thời gian tuyển mộ 9th March (Deadline)
Thời hạn tuyển mộ Tháng 3

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học