JEES Scholarship (Promoting employment) (Japan Educational Exchanges and Services (JESS)) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

JEES Scholarship (Promoting employment) (Japan Educational Exchanges and Serv...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > JEES Scholarship (Promoting employment) (Japan Educational Exchanges and Services (JESS))

JEES Scholarship (Promoting employment) (Japan Educational Exchanges and Services (JESS))

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 28 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarship up to 48,000 yen for a month.
Số tiền học bổng (Yên) 30,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 60
Thời gian tuyển mộ March to May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 3

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học