JEES Scholarship (Promoting employment) (Japan Educational Exchanges and Services (JESS)) (Trường cao đẳng(4 and 5 years), Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Các mục khác(Professional Degree Program)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

JEES Scholarship (Promoting employment) (Japan Educational Exchanges and Serv...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > JEES Scholarship (Promoting employment) (Japan Educational Exchanges and Services (JESS))

JEES Scholarship (Promoting employment) (Japan Educational Exchanges and Services (JESS))

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường cao đẳng(4 and 5 years), Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Các mục khác(Professional Degree Program)
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarship up to 50,000 yen for a month.
Số tiền học bổng (Yên) 30,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 75
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 73/76
Thời gian tuyển mộ March to May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 3

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học