JEES Scholarship for the Promotion of International Understanding (UNU) (Japan Educational Exchanges and Services (JESS)) (Thạc sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

JEES Scholarship for the Promotion of International Understanding (UNU) (Japa...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > JEES Scholarship for the Promotion of International Understanding (UNU) (Japan Educational Exchanges and Services (JESS))

JEES Scholarship for the Promotion of International Understanding (UNU) (Japan Educational Exchanges and Services (JESS))

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 23 tháng 08 năm 2016

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
Năm được cấp học bổng 2016-2017
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ
Quốc tịch Developing Countries receiving support from ODA
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học UNITED NATIONS UNIVERSIT Y UNU-ISP
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarship up to 150,000 yen for a month.
Số tiền học bổng (Yên) 50,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 未定 (Not yet decided)
Thời gian tuyển mộ March to May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học