The Japan Securities Scholarship Foundation (Khoa(2nd year to 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

The Japan Securities Scholarship Foundation (Khoa(2nd year to 4th year), Thạc...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > The Japan Securities Scholarship Foundation

The Japan Securities Scholarship Foundation

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 16 tháng 10 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng The Japan Securities Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(2nd year to 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools
Giới hạn tuổi tác Undergraduate: Less than 24, Master's program: Less than 27, Doctoral program: Less than 30
Số tiền học bổng (Yên) Undergraduate: 45,000 yen for a month, Master's program: 50,000 yen for a month, Doctoral program: 55,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Minimum years required for graduation/completion
Số lượng tuyển sinh (dự định) 若干名 (A few)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 非公開 (Undisclosed)
Thời gian tuyển mộ April
Thời hạn tuyển mộ Tháng 4

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học