Scholarships for Private Students (Nagasaki International Association) (Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarships for Private Students (Nagasaki International Association) (Trườn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarships for Private Students (Nagasaki International Association)

Scholarships for Private Students (Nagasaki International Association)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 11 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Nagasaki International Association
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Nagasaki
Chỉ định về khu vực trường học Nagasaki Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Students who have been enrolled in or will be enrolled at a school in Nagasaki Prefecture for at least 2 years
Số tiền học bổng (Yên) 15,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 8
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 8/8
Thời gian tuyển mộ August to October
Thời hạn tuyển mộ Tháng 10

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học