Hasumi Scholarship Fund Trust (Khoa(3rd year, 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Hasumi Scholarship Fund Trust (Khoa(3rd year, 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Hasumi Scholarship Fund Trust

Hasumi Scholarship Fund Trust

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 23 tháng 08 năm 2016

Tổ chức cấp học bổng Hasumi Scholarship Fund Trust
Năm được cấp học bổng 2016-2017
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(3rd year, 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về nơi thường trú Chiba Prefecture
Địa chỉ của trường học Chiba
Chỉ định về khu vực trường học Chiba Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You can get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 40,000 yen for a month. Six months amount paid in Janury and July.
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 5
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 6/6
Thời gian tuyển mộ Early April to Mid May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.