Hashimoto Yasuhiko Asia Africa Ryugakusei Shogakukikin (Khoa(3rd year)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Hashimoto Yasuhiko Asia Africa Ryugakusei Shogakukikin (Khoa(3rd year)) | Hư...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Hashimoto Yasuhiko Asia Africa Ryugakusei Shogakukikin

Hashimoto Yasuhiko Asia Africa Ryugakusei Shogakukikin

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Hashimoto Yasuhiko Asia Africa Ryugakusei Shogakukikin
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(3rd year)
Quốc tịch Asia, Africa
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Saitama
Chỉ định về khu vực trường học Saitama Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 50,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Up to 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 3
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 4/14
Thời gian tuyển mộ Mid February to Early May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.