JT Asia Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship) (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

JT Asia Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship) (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | H...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > JT Asia Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

JT Asia Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 24 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services(JEES)
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch India, Indonesia, Cambodia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, China, Korea, Taiwan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Philippines, Bhutan, Brunei, Vietnam, Malaysia, Maldives, Myanmar, Mongolia, Laos, Timor-Leste
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools (Contact the school)
Giới hạn tuổi tác Under 35
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 150,000円/月
Thời gian được cấp (năm) 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 10程度 (about 10)
Thời gian tuyển mộ December to January
Thời hạn tuyển mộ Tháng 1

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học