Saito Ryoji Islamic Scholarship (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Saito Ryoji Islamic Scholarship (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Saito Ryoji Islamic Scholarship

Saito Ryoji Islamic Scholarship

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 23 tháng 08 năm 2016

Tổ chức cấp học bổng Saito Ryoji Islamic Scholarship
Năm được cấp học bổng 2016-2017
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Indonesia, Malaysia, Iran, Bangladesh,Turkey, and other Islamic countries
Tư cách lưu trú College Student
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Japanese ability required
Số tiền học bổng (Yên) 400,000 yen for a year
Thời gian được cấp (năm) paid twice a year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 6
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 5/22
Thời gian tuyển mộ 1st March to 20th May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học