Saito Ryoji Islamic Scholarship (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Saito Ryoji Islamic Scholarship (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Saito Ryoji Islamic Scholarship

Saito Ryoji Islamic Scholarship

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 23 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Saito Ryoji Islamic Scholarship
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Indonesia, Malaysia, Iran, Bangladesh, Turkey, and other Islamic countries
Tư cách lưu trú College Student
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Japanese language ability required
Số tiền học bổng (Yên) 400,000 yen for a year
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 4
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 5/22
Thời gian tuyển mộ 19th March to 23rd May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học