Special Scholarship (Hirose International Scholarship Foundation) (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Special Scholarship (Hirose International Scholarship Foundation) (Thạc sỹ, T...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Special Scholarship (Hirose International Scholarship Foundation)

Special Scholarship (Hirose International Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 18 tháng 10 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Hirose International Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools (Contact the school)
Giới hạn tuổi tác 35 or less
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships up to 50,000 yen for a month.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Excellent grantee on under-graduate level
Số tiền học bổng (Yên) 200,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year (extendable up to 5 years)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 20 (延長者を含む) (including extension)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 20/20 (延長者を含む) (including extension)
Thời gian tuyển mộ February to March、September to October
Thời hạn tuyển mộ Tháng 3, Tháng 10

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học