Fulbright Grants (The Japan-United States Educational Commission (Fulbright Program)) (Các mục khác(Recent university graduates)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Fulbright Grants (The Japan-United States Educational Commission (Fulbright P...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Fulbright Grants (The Japan-United States Educational Commission (Fulbright Program))

Fulbright Grants (The Japan-United States Educational Commission (Fulbright Program))

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng The Japan-United States Educational Commission (Fulbright Program)
Địa chỉ One World Trade Center, 36th Floor, New York, NY 10017 U.S.A.
Địa chỉ liên hệ Institute of International Education (IIE)
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Các mục khác(Recent university graduates)
Quốc tịch U.S. citizen
Tư cách lưu trú College Student
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Applicants studying, conducting research, or been employed in Japan are ineligible
Số tiền học bổng (Yên) All expense
Thời gian được cấp (năm) 10 months
Số lượng tuyển sinh (dự định) 6
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 6
Thời gian tuyển mộ May 1 to October 20 of the preceding year
Thời hạn tuyển mộ Tháng 10

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học