Foreign Student Scholarship (Shinjuku-ku) (Trường chuyên môn(From 2nd year), Đại học ngắn hạn(2nd year), Khoa(From 2nd year), Thạc sỹ(2nd year), Tiến sỹ(From 2nd year)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Foreign Student Scholarship (Shinjuku-ku) (Trường chuyên môn(From 2nd year), ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Foreign Student Scholarship (Shinjuku-ku)

Foreign Student Scholarship (Shinjuku-ku)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 16 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Shinjuku-ku
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn(From 2nd year), Đại học ngắn hạn(2nd year), Khoa(From 2nd year), Thạc sỹ(2nd year), Tiến sỹ(From 2nd year)
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về nơi thường trú Shinjuku-ku, Tokyo
Địa chỉ của trường học Tokyo
Chỉ định về khu vực trường học Shinjuku-ku, Tokyo
Hạn chế nhận học bổng kép You can get another scholarship. You must be an privately financed international student.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Shinjuku Residents who have studied at eligible schools for one year or longer and are planning to continue their studeies for at least one year.
Số tiền học bổng (Yên) 240,000 yen for a year
Thời gian được cấp (năm) 1 year (Supplying for 6 months at July and December)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 15程度 (about 15)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 15/26
Thời gian tuyển mộ Mid May to Late May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

Scholarships for Schools in the Same Prefecture

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.