Mie Prefectural Scholarship for Foreign Students (Mie International Exchange Foundation) (Trường cao đẳng(From 4th year), Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Mie Prefectural Scholarship for Foreign Students (Mie International Exchange ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Mie Prefectural Scholarship for Foreign Students (Mie International Exchange Foundation)

Mie Prefectural Scholarship for Foreign Students (Mie International Exchange Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 16 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Mie International Exchange Foundation
Mã bưu điện 514-0009
Địa chỉ UST TSU 3F 700 Hadokoro-cho, Tsu City, Mie
Điện thoại 059-223-5006
Fax 059-223-5007
Địa chỉ E-mail mief@mief.or.jp
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường cao đẳng(From 4th year), Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Mie
Chỉ định về khu vực trường học Mie Prefecture
Giới hạn tuổi tác Less than 40 years old on April 1
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Số tiền học bổng (Yên) Tuition fee (up tp 600,000 yen for a year)
Thời gian được cấp (năm) Minimum years required for graduation/completion
Số lượng tuyển sinh (dự định) 5以内 (5 or less)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 5/20
Thời gian tuyển mộ 5th March to 20th April
Thời hạn tuyển mộ Tháng 4

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học