RASA’s Financial Assistance For Asian Students (Rural Asia Solidarity Association (RASA)) (Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Khoa tiếng Nhật, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

RASA’s Financial Assistance For Asian Students (Rural Asia Solidarity Associa...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > RASA’s Financial Assistance For Asian Students (Rural Asia Solidarity Association (RASA))

RASA’s Financial Assistance For Asian Students (Rural Asia Solidarity Association (RASA))

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 23 tháng 08 năm 2016

Tổ chức cấp học bổng Rural Asia Solidarity Association (RASA)
Mã bưu điện 262-0032
Địa chỉ c/o Mr. Yamagata 5-474-1-201 Makuharicho, Hanamigawa-ku, Chiba-shi, Chiba (You cannot visit directly)
Địa chỉ E-mail yamagata@mtf.biglobe.ne.jp
Năm được cấp học bổng 2016-2017
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Khoa tiếng Nhật, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student, Refugee
Giới hạn tuổi tác 30 or more (except for Japanese Language Program of the university and Research Student)
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a year
Thời gian được cấp (năm) Lump
Số lượng tuyển sinh (dự định) 約8 (about 8)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 8/82
Thời gian tuyển mộ April 1 to May 7
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học