Scholarship for Privately Financed Asian Students (Friends of Asian Students (FAS)) (Trường chuyên môn, Đại học ngắn hạn, Khoa) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship for Privately Financed Asian Students (Friends of Asian Students ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship for Privately Financed Asian Students (Friends of Asian Students (FAS))

Scholarship for Privately Financed Asian Students (Friends of Asian Students (FAS))

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 16 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Friends of Asian Students (FAS)
Mã bưu điện 352-0033
Địa chỉ c/o Kan Hayashi 3-15-25 Ishigami, Niiza City, Saitama
Điện thoại 042-473-6397
Địa chỉ E-mail asianogakusei@yahoo.co.jp
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn, Đại học ngắn hạn, Khoa
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về khu vực trường học Universities, colleges, junior colleges and/or vocational colleges in Kanto area
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships by 350,000 yen for a year.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ In principle, applicants must either be studying at the institutions in, or residing in south-western parts of Saitama-pref. or vicinity, along the Tobu-Tojo Line, having strong interest in taking part in FAS's activities
Số tiền học bổng (Yên) 240,000 yen for a year
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 1-2
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 3/17
Thời gian tuyển mộ by May 31
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học