Honda Benjiro Shogaku Kikin (Khoa(3rd year), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Honda Benjiro Shogaku Kikin (Khoa(3rd year), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tì...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Honda Benjiro Shogaku Kikin

Honda Benjiro Shogaku Kikin

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 23 tháng 08 năm 2016

Tổ chức cấp học bổng Honda Benjiro Shogaku Kikin
Năm được cấp học bổng 2016-2017
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(3rd year), Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về khu vực trường học Saitama Prefecture, Shizuoka Prefecture, Mie Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Major in Japan: Science,Technology, Agriculture, Forestry and Marine Science
Số tiền học bổng (Yên) 1,000,000 yen for a year (paid once for 4 months)
Thời gian được cấp (năm) Up to 3 years (Up to graduation/completion)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 7
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 11/18
Thời gian tuyển mộ Mid February to Late April
Thời hạn tuyển mộ Tháng 4

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học