International Kyowa Scholarship Foundation (Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

International Kyowa Scholarship Foundation (Trường chuyên môn, Trường cao đẳn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > International Kyowa Scholarship Foundation

International Kyowa Scholarship Foundation

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 20 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng International Kyowa Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Schools in Tokyo and its environs
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get other scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 120,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Within 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 5程度 (About 5)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 7
Thời gian tuyển mộ December
Thời hạn tuyển mộ Tháng 12

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học