Scholarship (Watanuki International Scholarship Foundation) (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (Watanuki International Scholarship Foundation) (Thạc sỹ, Tiến sỹ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (Watanuki International Scholarship Foundation)

Scholarship (Watanuki International Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Watanuki International Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch East, Southeast, South Asia, Oceania, South Pacific Countries
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học 9 national, 12 private universities (Contact the school)
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 150,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 約30 (about 30)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 34/46
Thời gian tuyển mộ September to October
Thời hạn tuyển mộ Tháng 10

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học