The Scholarship Fund for Foreign Students in Okinawa (Okinama, District 337D, Lions Club International) (Khoa tiếng Nhật, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh, Học dự thính) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

The Scholarship Fund for Foreign Students in Okinawa (Okinama, District 337D,...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > The Scholarship Fund for Foreign Students in Okinawa (Okinama, District 337D, Lions Club International)

The Scholarship Fund for Foreign Students in Okinawa (Okinama, District 337D, Lions Club International)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Okinawa, District 337D, Lions Club International
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa tiếng Nhật, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh, Học dự thính
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Okinawa
Chỉ định về khu vực trường học Okinawa Prefecture
Chỉ định về trường học University of the Ryukyus, Okinawa International University, Okinawa University, Meio University, Okinawa Christian Junior College
Giới hạn tuổi tác Less than 30
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 50,000 yen for a year
Khoản được cấp khác Lump
Số lượng tuyển sinh (dự định) 16
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 16
Thời gian tuyển mộ End of May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học