Scholarship (The Tokushukai Scholarship Foundation) (Trường chuyên môn, Đại học ngắn hạn, Khoa) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (The Tokushukai Scholarship Foundation) (Trường chuyên môn, Đại h...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (The Tokushukai Scholarship Foundation)

Scholarship (The Tokushukai Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 24 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng The Tokushukai Scholarship Foundation
Mã bưu điện 102-0083
Địa chỉ Dainichi-Kojimachi Bldg. 4-6-8 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo
Điện thoại 03-3238-2913
Fax 03-3238-2914
Địa chỉ E-mail zaidan@tokushukai.org
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn, Đại học ngắn hạn, Khoa
Tư cách lưu trú College Student
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Priority to medicine or care of the elderly
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 10
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 8/22
Thời gian tuyển mộ Mid October to December 15
Thời hạn tuyển mộ Tháng 12

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học