Scholarship (Yamaoka Scholarship Foundation) (Thạc sỹ(1st year), Tiến sỹ(2nd year)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (Yamaoka Scholarship Foundation) (Thạc sỹ(1st year), Tiến sỹ(2nd ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (Yamaoka Scholarship Foundation)

Scholarship (Yamaoka Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Yamaoka Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ(1st year), Tiến sỹ(2nd year)
Quốc tịch East & Southeast Asia
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học The University of Tokyo, Kyoto University
Giới hạn tuổi tác Less than 35
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships up to 50,000 yen for a month.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Major in Japan: Technology, Agriculture
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 2
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 2/9
Thời gian tuyển mộ March 10 to April 10
Thời hạn tuyển mộ Tháng 4

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học