The Hitachi Scholarship (The Hitachi Scholarship Foundation) (Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh(preparation for Master's or Doctoral course)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

The Hitachi Scholarship (The Hitachi Scholarship Foundation) (Thạc sỹ, Tiến s...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > The Hitachi Scholarship (The Hitachi Scholarship Foundation)

The Hitachi Scholarship (The Hitachi Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 25 tháng 08 năm 2016

Tổ chức cấp học bổng The Hitachi Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2016-2017
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh(preparation for Master's or Doctoral course)
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated 15 Universities in Thailand (5), Singapore (1), Indonesia (4), Malaysia (2), Philippines (1), Vietnam (2)
Giới hạn tuổi tác Master's course:30 or less, Doctoral course:35 or less.
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get other scholarships.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Nominated by designated universities and accepted by proposed professor in Japan
Major in Japan: Science & Technology
Số tiền học bổng (Yên) 180,000 yen for a month
Khoản được cấp khác Roundtrip airticket, Tuition, Housing, assistance, others
Thời gian được cấp (năm) Master's Program: 2 to 2.5 years, Doctor's Program: 3 to 3.5 years (including 6 months as Research Student)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 4
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 4/11
Thời gian tuyển mộ Early June to late October
Thời hạn tuyển mộ Tháng 10

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học