Nagashima Bunka Zaidan Scholarship (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Nagashima Bunka Zaidan Scholarship (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Nagashima Bunka Zaidan Scholarship

Nagashima Bunka Zaidan Scholarship

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Nagashima Bunka Zaidan
Mã bưu điện 890-0045
Địa chỉ 3-42-18 Take, Kagoshima City, Kagoshima
Điện thoại 099-250-5400
Fax 099-250-5478
Năm được cấp học bổng 2020-2021
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú Students with visa other than "College Student" can apply.
Chỉ định về trường học Kagoshima University
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 30,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year (April to March)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 1
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 0/0
Thời gian tuyển mộ April 20 to May 15
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học