Okinawa International Exchange & Human Resources Development Foundation/Okinawa Emigrants Desendent and Asian Scholarship Program (Khoa tiếng Nhật, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Okinawa International Exchange & Human Resources Development Foundation/O...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Okinawa International Exchange & Human Resources Development Foundation/Okinawa Emigrants Desendent and Asian Scholarship Program

Okinawa International Exchange & Human Resources Development Foundation/Okinawa Emigrants Desendent and Asian Scholarship Program

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 25 tháng 08 năm 2016

Tổ chức cấp học bổng Okinawa International Exchange & Human Resources Development Foundation
Mã bưu điện 901-2221
Địa chỉ 4-2-16 Isa Ginowan-shi, Okinawa-ken
Điện thoại 098-942-9215
Fax 098-942-9218
Năm được cấp học bổng 2016-2017
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa tiếng Nhật, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ
Địa chỉ của trường học Okinawa
Chỉ định về khu vực trường học Okinawa Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép Prolonging is not accepted. You can apply again. You can get other scholarship up to 10,000 yen for a month.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ You must be born in Okinawa, or a family member of immigrants to a foreign country, recommended by Okinawan association at a foreign country, or born in a foreign country including Asia (recommended by official organization).
You can apply at procedure to enter the shool.
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 9/13
Thời gian tuyển mộ Jul 2-Jul 24
Thời hạn tuyển mộ Tháng 8

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học