Scholarship (Tonen International Scholarship Foundation) (Thạc sỹ(1st year), Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (Tonen International Scholarship Foundation) (Thạc sỹ(1st year), ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (Tonen International Scholarship Foundation)

Scholarship (Tonen International Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Tonen International Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ(1st year), Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về khu vực trường học Tokyo Metropolitan Area
Chỉ định về trường học Desinated schools
Giới hạn tuổi tác 35 or less
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ School recommendation required
Số tiền học bổng (Yên) 140,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year (You can apply again.)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 6
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 11/11
Thời gian tuyển mộ Early October
Thời hạn tuyển mộ Tháng 10

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học