Scholarship (The Tokyu Foundation) (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (The Tokyu Foundation) (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (The Tokyu Foundation)

Scholarship (The Tokyu Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 30 tháng 07 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng The Tokyu Foundation
Mã bưu điện 150-8511
Địa chỉ 5-6 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo
Điện thoại 03-3477-6301
Fax 03-3496-2965
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Asian and Pacific nations. Please refer to the website.
Tư cách lưu trú Students without "College Student" visa can also apply.
Giới hạn tuổi tác Master's Program: less than 30, Doctoral Program: less than 35
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships up to 360,000 yen for a year.
Số tiền học bổng (Yên) 180,000 yen for a month
Khoản được cấp khác Medical fee, etc.
Thời gian được cấp (năm) Up to 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 15程度 (about 15)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 15/665
Thời gian tuyển mộ 3rd to 28th September (plan)
Thời hạn tuyển mộ Tháng 9

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học