Takase Scholarship (Takase Scholarship Foundation) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Takase Scholarship (Takase Scholarship Foundation) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) |...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Takase Scholarship (Takase Scholarship Foundation)

Takase Scholarship (Takase Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng TAKASE Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated Universities
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships up to 30,000 yen for a month.
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year (you can reapply for up to 2 years.)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 14
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 14/20
Thời gian tuyển mộ July to Late August
Thời hạn tuyển mộ Tháng 8

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học