Scholarship (Kuraoka Shogakukai Foundation) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (Kuraoka Shogakukai Foundation) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên c...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (Kuraoka Shogakukai Foundation)

Scholarship (Kuraoka Shogakukai Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 24 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Kuraoka Shogakukai Foundation
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Kagawa
Chỉ định về khu vực trường học Kagawa Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Recommendation from university in Kagawa pref.
Số tiền học bổng (Yên) 25,000 yen for a month, 50,000 yen for a month, 100.000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year (April to March)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 未定 (Not decided yet)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 3/8
Thời gian tuyển mộ Late May to Mid June
Thời hạn tuyển mộ Tháng 6

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học