Scholarship (Kamei Memorial Foundation) (Khoa(3rd and 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (Kamei Memorial Foundation) (Khoa(3rd and 4th year), Thạc sỹ, Tiế...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (Kamei Memorial Foundation)

Scholarship (Kamei Memorial Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Kamei Memorial Foundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(3rd and 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Miyagi
Chỉ định về khu vực trường học Miyagi Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships less than 70,000 yen/month if you are an undergraduate student, less than 60,000 yen/month if you are a graduate.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Academic adviser's recommendation required.
Số tiền học bổng (Yên) Graduate students: 60,000 yen for a month, Undergraduates: 70,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Minimum years required for graduation/completion
Số lượng tuyển sinh (dự định) 未定(Not decided yet)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 19/31
Thời gian tuyển mộ April to May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

Scholarships for Schools in the Same Prefecture

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học