Kajima Ikueikai Scholarship (Thạc sỹ(1st year)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Kajima Ikueikai Scholarship (Thạc sỹ(1st year)) | Hướng dẫn tìm học bổng | We...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Kajima Ikueikai Scholarship

Kajima Ikueikai Scholarship

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 17 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Kajima Ikueikai
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ(1st year)
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học University of Tokyo, Tokyo Institute of Technology
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ School recommendation required
Major in Japan: Civil engineering, Architectural engineering
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 4
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 2/2
Thời gian tuyển mộ April 1 to April 30
Thời hạn tuyển mộ Tháng 4

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học