INOAC International Education Scholarship Foundation (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

INOAC International Education Scholarship Foundation (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ)...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > INOAC International Education Scholarship Foundation

INOAC International Education Scholarship Foundation

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 16 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng INOAC International Education and Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 50,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 10程度 (about 10)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 9/120
Thời gian tuyển mộ September to October
Thời hạn tuyển mộ Tháng 11

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học