Ryukoku University Japanese Culture and Language Program 【龍谷大学 留学生別科】「龍谷大学留学生別科入... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/05/02 update

Ryukoku University Japanese Culture and Language Program 【龍谷大学 留学生別...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/05/02

Tin tức

2016/05/02 Ryukoku University Japanese Culture and Language Program Bản tin trường

【Ryukoku University】
Ryukoku University approaching application deadline of the entrance examination in the Bekka !
Currently , it is the application period of Ryukoku University Bekka entrance examination . Deadline is May 6 days . Procedure as soon as possible !
【Application period】
● September enrollment : April 11, 2016 (Mon) - May 6, 2016 (gold) <no later than>
● April enrollment: September 20, 2016 (Tuesday) - 2016 October 7 (Fri.) <no later than>
Ryukoku University Bekka JCLP(Japanese Culture and Language Program)
<URL>http://intl.ryukoku.ac.jp/jclp/index.php

» Xem thông tin trường Ryukoku University Japanese Culture and Language Program

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học