Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ■【京都外国語大学】留学生別科:2016年度入試情報... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/04/12 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/04/12

Tin tức

2016/04/12 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

■【京都外国語大学】留学生別科:2016年度入試情報【9月入学】
■【Kyoto University of Foreign Studies】Japanese Studies Center for International Students 【September Enrollment】 - APPLICATION PROCEDURES

2015年度留学生別科9月入学の出願期間は、以下のとおりです。
出願期間:2015年4月15日(水)~6月10日(金)[締切日必着]

The application period for the Japanese Studies Center for International Students is as follows:
Period of Application: April 8, 2015 Fri.) - June 10, 2016 (Fri.)
Under no circumstances will applications be accepted after the deadline.

2016年度留学生别科【9月入学】的申请时间如下。有意报名我校的同学请注意。
申请时间: 2016年4月10日(星期五)~6月10日(星期五)[须在截止日前寄达]

Application forms available:
http://www.kufs.ac.jp/admissions/ovs/bekka.html
https://www.kufs.ac.jp/form/index.html?id=64a25ecfedf5e1b80e86bb21ed37dd2b

» Xem thông tin trường Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học