Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【Tokyo International University】【Fall 2016 I... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/03/23 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【Tokyo International University】【...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/03/23

Tin tức

2016/03/23 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

【Tokyo International University】【Fall 2016 Intake】

Applications for the E-Track Program at Tokyo International University are coming soon!

Application Period (Fall 2016 Intake): April 8th – April 22nd, 2016
For all applicants.

Please read the Application Guideline carefully before you apply.

Application Guideline:
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/Application_Guideline_2016.pdf

Online application: https://tiu.applyjapan.com/

If you have any questions regarding the application process or Tokyo International University,
we would be more than happy to assist you anytime.

e-mail: etrack@tiu.ac.jp

TEL: +81-3-3362-9644

» Xem thông tin trường Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học