Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ■【Kyoto University of Foreign Studies】Japanes... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/03/02 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/03/02

Tin tức

2016/03/02 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

■【Kyoto University of Foreign Studies】Japanese Studies Center for International Students 【September Enrollment】 - APPLICATION PROCEDURES

The application period for the Japanese Studies Center for International Students is as follows:
Period of Application: April 8, 2015 Fri.) - June 10, 2016 (Fri.)
Under no circumstances will applications be accepted after the deadline.

Application forms available:.
http://www.kufs.ac.jp/admissions/ovs/bekka.html
https://www.kufs.ac.jp/form/index.html?id=64a25ecfedf5e1b80e86bb21ed37dd2b

» Xem thông tin trường Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học