Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ■【京都外国語大学】留学生別科入試情報■【Kyoto ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/10/01 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/10/01

Tin tức

2015/10/01 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

■【Kyoto University of Foreign Studies】Japanese Studies Center for International Students - APPLICATION PROCEDURES

The application period for Japanese Studies Center for International Students is as follows:
Period of Application: September 24(Thurs.) ~ October 23 (Fri.), 2015
Under no circumstances will applications be accepted after the deadline.

Application Forms available at:
https://www.kufs.ac.jp/form/index.html?id=64a25ecfedf5e1b80e86bb21ed37dd2b

» Xem thông tin trường Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học