Trường Đại học Teikyo Khóa học đào tạo dự bị tiếng Nhật 【帝京大学】日本語予備教育課程、出願開始します... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/10/01 update

Trường Đại học Teikyo Khóa học đào tạo dự bị tiếng Nhật 【帝京大学】日本語予...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/10/01

Tin tức

2015/10/01 Trường Đại học Teikyo Khóa học đào tạo dự bị tiếng Nhật Bản tin trường

【帝京大学】日本語予備教育課程、出願開始します。

出願期間:2015年10月1日(木)〜10月9日(金)

選考試験日:2015年11月14日(土)

詳細はこちらをご覧ください。
http://www.teikyo-u.ac.jp/international/study_schedule/entrance/schedule.html

» Xem thông tin trường Trường Đại học Teikyo Khóa học đào tạo dự bị tiếng Nhật

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học