Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ○◆★【京都外国語大学】9月 日本留学フェア(韓国... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/09/01 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/09/01

Tin tức

2015/09/01 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

○◆★JASSO Study in Japan Fair 2015 (Korea) Kyoto University of Foreign Studies ○◆★

Kyoto University of Foreign Studies will run a booth at the following information session. We will explain about our Undergraduate Program, Graduate School and Japanese Studies Center for International Students.

(1)Busan
Date and Time: Saturday, September the 12th, 10:00am - 4:00pm
Location: BEXCO (Busan Exhibition & Convention Center)
#55 APEC-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea
(2)Seoul
Date and Time: Sunday, September the 13th, 10:00am - 4:00pm
Location: SETEC (Seoul Trade Exhibition Center)
3104, Nambusunhwan-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

» Xem thông tin trường Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học