Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ●【京都外国語大学】7月 日本留学フェア(台湾)... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/07/10 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/07/10

Tin tức

2015/07/10 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

Kyoto University of Foreign Studies will run a booth at the following information session.
We will explain about our Undergraduate Program, Graduate School and the Course in Japanese Studies for Overseas Students.

(1)Kaohsiung
Date and Time: Saturday, July 18th, 11:00am - 5:00pm
Location: Dream Mall(789, Zhonghua 5th RD., Kaohsiung 80661, TAIWAN)
(2)Taipei
Date and Time: Sunday, July 19th, 10:45am - 5:00pm
Location: Taipei World Trade Center (Hsin-yi RD. sec. 5, TAIPEI, TAIWAN)

» Xem thông tin trường Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học