Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【Đại học Quốc tế Tokyo】Đã công bố Hồ sơ tuyển... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/06/08 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【Đại học Quốc tế Tokyo】Đã công bố ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/06/08

Tin tức

2015/06/08 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

【Đại học Quốc tế Tokyo】Đã công bố Hồ sơ tuyển sinh năm học 2016 của chương trình học bằng tiếng Anh (E-Track).

Trường đã công bố Hồ sơ tuyển sinh năm học 2016 của chương trình học bằng tiếng Anh (E-Track).
Xem cụ thể tại địa chỉ URL dưới đây.
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/Application_Guideline_2016.pdf

» Xem thông tin trường Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học