Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track ■ 【Đại học Quốc tế Tokyo】Thông tin tuyển sinh... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/03/13 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track ■ 【Đại học Quốc tế Tokyo】Thông tin...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/03/13

Tin tức

2015/03/13 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

■ 【Đại học Quốc tế Tokyo】Thông tin tuyển sinh mùa thu của Chương trình học bằng tiếng Anh (E-Track)
Thời hạn nộp đơn đăng ký tuyển sinh Chương trình học bằng tiếng Anh năm 2015 như sau:
〇Năm học 2015 Đợt tuyển sinh lần thứ III (lần cuối) cho đợt nhập học mùa thu (nhập học tháng 9 năm 2015)
Từ ngày 24/4 đến ngày 8/5 năm 2015
Cần đọc kỹ “Hướng dẫn thủ tục tuyển sinh” trước khi nộp hồ sơ.
Nộp hồ sơ qua Internet https://tiu.applyjapan.com/
Địa chỉ “Hướng dẫn thủ tục tuyển sinh” http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/application_guideline_2015.pdf
Brochure: http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/etrack_school_Brochure.pdf

» Xem thông tin trường Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học