Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ■【Kyoto University of Foreign Studies】Course ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/02/19 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/02/19

Tin tức

2015/02/19 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

■【Kyoto University of Foreign Studies】Course in Japanese Studies for Overseas Students 【September enrollment started!!!】 - APPLICATION PROCEDURES

Application Forms available!!!!
https://www.kufs.ac.jp/form/index.html?id=64a25ecfedf5e1b80e86bb21ed37dd2b

The application period for the Course in Japanese Studies for Overseas Students is as follows:
Period of Application: April 15, 2015 (Wed.) - April 24, 2015 (Fri.)
Under no circumstances will applications be accepted after the deadline.

» Xem thông tin trường Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học