Tohoku University Agriculture (FGL) [Tohoku University] The deadline for applicatio... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/01/14 update

Tohoku University Agriculture (FGL) [Tohoku University] The deadline for appl...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/01/14

Tin tức

2015/01/14 Tohoku University Agriculture (FGL) Bản tin trường

[Tohoku University] The deadline for applications to the FGL undergraduate program is January 30, noon (Japan Standard Time).
Please prepare your application through the T-cens online application system on our website:
http://www.fgl.tohoku.ac.jp/?section=undergraduate-programs&page=entrance-procedure

We are looking forward to your application!

» Xem thông tin trường Tohoku University Agriculture (FGL)

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học