Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ■【京都外国語大学】留学生別科:2015年度入試情報... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/01/13 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/01/13

Tin tức

2015/01/13 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

■【Kyoto University of Foreign Studies】Course in Japanese Studies for Overseas Students - APPLICATION PROCEDURES(Residing in Japan Only)

The application period for the Course in Japanese Studies for Overseas Students is as follows:
Residing in Japan Only
Period of Application: January 15(Thu.) ~January 22 (Thu.), 2015
Under no circumstances will applications be accepted after the deadline.

2015年度留学生别科Ⅱ期(日本国内在住者)的申请时间如下。有意报名我校的同学请注意。
申请时间: 2015年1月15日(星期四)~1月22日(星期四)[须在截止日前寄达]

2015년도유학생별과Ⅱ기(일본국내체류자) 지원기간은 다음과 같습니다.우리학교를 지망하실분은 꼭 봐주세요.
지원기간: 2015年1月15日(목)~ 1 月22日(목)[마감일 필착]

http://www.kufs.ac.jp/admissions/ovs/bekka.html

» Xem thông tin trường Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học